menu:
Úvodní stránka » Seznam všech článků » Článek - Finanční úřad - nové číslo účtu


Čísla bankovních účtů
finančních úřadů

Poslední aktualizace: 28.04.2018   |  autor: Tomáš Hlavsa |  zdroj: MFČR |  téma: Platba daně finančnímu úřadu

Finanční úřady

Od 1. ledna 2013 je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů (Praha plus 13 krajů)
a jeden Specializovaný finanční úřad (dále jen SFÚ) s působností na celém území České republiky,
který vznikl již k 1. 1. 2012. Z předchozích 199 finančních úřadů se k 1.1.2013 stala územní pracoviště
jednotlivých (krajských) finančních úřadů.

Kontakty a adresy na všechny finanční úřady naleznete pod odkazem na webu www.statnisprava.cz »

Formát čísla účtu

Číslo účtu se uvádí ve formátu "předčíslí pomlčka matrika lomítko kód banky"
např. DPH Finančnímu úřadu pro Plzeňský kraj: 705-77627311/0710.

Pozor na změnu - daň z nabytí nemovitých věcí od 1.1.2014

Zákonné opatření Senátu z prosince 2013 ruší od ledna 2014 zákon o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Daň dědická se ruší úplně, daň darovací
se stává součástí daně z příjmů a daň z převodu nemovitostí se nahrazuje "daní z nabytí nemovitých věcí".
Převody nemovitostí uskutečněné po 1.1.2014 se tedy podrobují "dani z nabytí nemovitých věcí".

Nové předčíslí pro daň z nabytí nemovitých věcí je 7691 a použije se, až pro převody uskutečněné po 1.1.2014.

U převodů kde nastal den právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí do 31.12.2013
se postupuje podle zákona o dani z převodu nemovistí a daň se platí na číslo účtu z původním
předčíslím, tedy 7763.

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ),
včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)


pč. Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Matrika Kód banky
Specializovaný finanční úřad Praha 77620021 0710
1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha 77628031 0710
2 Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha 77628111 0710
3 Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice 77627231 0710
4 Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 77627311 0710
5 Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary 77629341 0710
6 Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem 77621411 0710
7 Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec 77628461 0710
8 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové 77626511 0710
9 Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice 77622561 0710
10 Finanční úřad pro kraj Vysočina Jihlava 67626681 0710
11 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno 77628621 0710
12 Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc 47623811 0710
13 Finanční úřad pro Moravskoslezký kraj Ostrava 77621761 0710
14 Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín 47620661 0710


Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)
kromě Specializovaného finančního úřadu pro nejčastější druhy daní:


Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (kromě Specializovaného finančního úřadu) pro všechny druhy daní jsou - zde
Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro vybrané druhy daní najdete - zde

Název daně Předčíslí účtu
Daň darovací (do 31. 12. 2013) 7747
Daň dědická (do 31. 12. 2013) 7739
Daň silniční 748
Daň z nemovitých věcí (jen změna názvu - do 31. 12. 2013 to byla daň z nemovitostí) 7755
Daň z převodu nemovitostí (do 31. 12. 2013) 7763
Daň z nabytí nemovitých věcí (od 1.1.2014) 7691
Daň z přidané hodnoty (DPH) 705
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně 7712
Příslušenství daní 4706

Mohlo by Vás také zajímat:
Článek - Splatnost daně z nemovitostí »
Článek - Jaký je postih za pozdní úhradu daně »
Minimální pojištění OSVČ »


   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Pomoc při zakládání s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |