menu:
Úvodní stránka » Seznam všech článků »

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem:
Jak to napsat » Informace - předpisy » Nejčastější dotazy » Vzor ke stažení » Graf s postupem


Kdy a jak může zaměstnanec přistoupit
k okamžitému zrušení pracovního poměru

01.11.2013  |  poslední aktualizace: 03.01.2017  | autor: Tomáš Hlavsa  |
Kompletní informace k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnancem. Odpovědi a vzor ke staženíZaměstnanec může okamžitě ukončit pracovní poměr, pokud jsou splněné podmínky dané §56 zákoníku práce. Kromě zdravotních důvodů (za dále upřesněných podmínek) je to situace, kdy zaměstnavatel zaměstnanci dluží. Takový dluh musí souviset s nevyplacením mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu, anebo jejich částí, nejpozději do 15 dnů od jejich splatnosti.

infografika - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancemPřečtěte si zde podrobnosti o splatnosti mzdy (i platu),
o náležitostech "okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem",
o tom, že máte nárok na náhradu mzdy či platu za dva měsíce, atd.

Před samotným sepsáním "Okamžitého zrušení pracovního poměru"
určitě nevynechejte minimálně Návod - Jak to napsat a na co dát pozor »
Používané termíny:

Mzda Odměna za práci zaměstnance v podnikatelské sféře
Plat Odměna za práci zaměstnance ve státních instutucích
Náhrady mzdy (platu) náhrady vyplácené např. za dny dovolené, náhrady od 4. do 14. dne nemoci (bývalo do 21. dne), náhrady mzdy při pracovním úrazu, náhrady mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatele, ...
Výpočet náhrad mzdy Pro výpočet náhrad a nemocenské zkuste některou z online kalkulaček.
Viz např. kalkulačka na www.mesec.cz »
Odstupné Odstupné se vyplácí jen v případě výpovědi dané zaměstnavatelem.
Podle délky zaměstnání u zaměstnavatele pak vzniká nárok na 1, 2 nebo 3 násobky měsíční mzdy či platu. (Při okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance vzniká nárok na náhrady, nikoliv na odstupné). Odstupné se vyplácí ihned při ukončení pracovního poměru a nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění.
Náhrady při okamžitém zrušení pracovního poměru Při okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance vzniká nárok na náhrady. Jedná se o dvojnásobek měsíční mzdy nebo platu (přesněji - odvíjí se od délky výpovědní doby. Ta je ve všech letech 2013 až 2017 včetně, dvouměsíční). Jak dlouho trvá zaměstnání u zaměstnavatele tedy (na rozdíl od sitace s odstupným) nehraje roli. Tyto náhrady se vyplácejí postupně v řádných výplatních termínech a podléhají stejnému zdanění a odvodům pojištění jako běžná mzda a plat.
Superhrubá mzda Hrubá mzda plus pojistné placené zaměstnavatelem (25% soc. a 9% zdrav).
Slouží pro výpočet základu daně.
Splatnost mzdy a platu
(období splatnosti)
Mzda je, podle zákoníku práce, vždy splatná do konce následujícího měsíce po měsíci ke kterému se mzdový či platový nárok vztahuje
Výplatní termín Výplatní termín je den určený v rámci časového rozmezí "období splatnosti mzdy nebo platu". Při posuzování situace (ohledně okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem) se lhůta, kdy je zaměstnavatel v prodlení s výplatou, počítá výhradně podle "období splatnosti" nikoliv podle "výplatního termínu" (dne).
Co není náhradou mzdy Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr (kromě zdravotních důvodů také) pro nevyplacení mzdy nebo platu nebo také náhrady mzdy nebo platu, do 15 dnů po uplynutí splatnosti. Pokud jde o nevyplacené náhrady, musí se jednat o náhrady mzdy či platu. Náhradami, pro jejichž nevyplacení nelze k okamžitému zrušení pracovního poměru přistoupit, protože nejsou náhradami mzdy nebo platu, jsou např. náhrady cestovních výdajů, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, náhrady na opotřebení vlastního nářadí zaměstnance, náhrady stěhovacích a jiných výdajů, atp.
Doručování Doručování se řídí § 334 až § 337 Zákoníku práce. Nejjednodušší je doručení osobní, zaměstnavatel má povinnost převzetí podepsat. Stačí převzetí oprávněným zaměstnancem (např. vedoucí, personalisté, pracovník podatelny, atp.). Poštou - nejlépe s doručenkou. Elektronicky: jen s předchozím souhlasem zaměstnavatele, na adresu, kterou zaměstnavatel zaměstnanci sdělil, s elektronickým podpisem zaměstnance a s následným potvrzením zaměstnavatele datovou zprávou s elektronickým podpisem nebo značkou (do 3 dnů).
Podrobně v doručování zaměstnancem v § 337 Zákoníku práce »
Doručování - odmítnutí převzetí Odmítne-li zaměstnavatel převzít písemnost doručovanou poštou, má se za to, že dnem takového odmítnutí měl zaměstnavatel možnost se s písemností seznámit. Pracovní poměr pak, končí dnem, kdy pošta doručila zaměstnavateli oznámení o uložení zásilky. Podívejte se na tento článek, kde najdete podrobnosti o nepřevzetí písemnosti »


pozn: Tento článek a návod se nevěnuje právu rodiče okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého dítěte, které ukončilo školní docházku, ale nedosáhlo ještě věku 16 let. (Dle Nového občanského zákoníku - Zákona č. 89/2012 Sb., účinného od 01.01.2014 je dáno zákonnému zástupce nezletilého dítěte (s předchozím přivolením soudu) právo rozvázat jeho pracovní poměr okamžitým zrušením, a to tehdy pokud se má za to, že to je v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto dítěte v roli zaměstnance).
   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018| Plzeň a Praha | www.help1.cz |