menu:
Úvodní stránka webu » Zpět na obsah kapitoly » 1. Skutečné výdaje » 2. Paušál na auto » 3. Náhrady za km

Náhrady za použití soukromého auta
auto používané v podnikání v roce 2021

poslední změna: 21.10.2021  |  autor: T. Hlavsa | téma: Auto - náhrady za 1 km u aut používaných v podnikání v roce 2021

Náhrady se použijí pro vlastní (soukromá) auta podnikatelů,
tzn. pro auta nevypůjčená, nepronajmutá a nevložená do majetku firmySazba základní náhrady za 1 km pro rok 2021:

- u jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč
- u osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč
- u nákladních automobilů, autobusů a traktorů:
  a) podnikatel 4,40 Kč
  b) zaměstnanec (dvojnásobek) 8,80 Kč.*

Sazba základní náhrady za 1 km pro rok 2020:

- u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
- u osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč
- u nákladních automobilů, autobusů a traktorů:
  a) podnikatel 4,20 Kč
  b) zaměstnanec (dvojnásobek) 8,40 Kč.*Pro rok 2021 se zvyšuje základní náhrada za použití osobního vozidla z částky 4,20 Kč na částku 4,40 Kč za 1 km.
K této částce se za každý km připočte navíc náhrada za spotřebované pohonné hmoty dle vyhlášených průměrných cen a spotřeby vozu, viz dále.


Kvůli zvýšení průměrné ceny phm o více než 20 % (dle ČSÚ), byla s účinností ode dne 19. 10. 2021 Vyhláškou č. 375/2021 Sb. zvýšena náhrada u benzinu 95, a to z částky 27,80 Kč na částku 33,80 Kč.Průměrné ceny PHM na rok 2021 (a historické sazby 2011 až 2020)
období benzin 95
oktanů
benzin 98
oktanů
Nafta Náhrada
za 1 km
od 19.10.2021 33,80 Kč 31,50 Kč 27,20 Kč 4,40 Kč
od 01.01.2021
do 18.10.2021
27,80 Kč 31,50 Kč 27,20 Kč 4,40 Kč
od 01.01.2020 32,00 Kč 36,00 Kč 31,80 Kč 4,20 Kč
od 01.01.2019 33,10 Kč 37,10 Kč 33,60 Kč 4,10 Kč
od 01.01.2018 30,50 Kč 32,80 Kč 29,80 Kč 4,00 Kč
od 01.01.2017 29,50 Kč 32,50 Kč 28,60 Kč 3,90 Kč
od 01.01.2016 29,70 Kč 33,00 Kč 29,50 Kč 3,80 Kč
od 01.01.2015 35,90 Kč 38,30 Kč 36,10 Kč 3,70 Kč
od 01.01.2014 35,70 Kč 37,90 Kč 36,00 Kč 3,70 Kč
od 01.01.2013 36,10 Kč 38,60 Kč 36,50 Kč 3,60 Kč
od 01.01.2012 34,90 Kč 36,80 Kč 34,70 Kč 3,70 Kč
od 01.01.2011 31,60 Kč 33,40 Kč 30,80 Kč 3,70 Kč


Tento způsob je použitelný pro auto nezařazené v obchodním majetku (zároveň ani zařazené nebylo, nebylo na leasing, který byl daňově uplatněn a případně se nejedná také o auto bezplatně vypůjčené nebo pronajmuté).

Pro případy uvedené v předchozí závorce lze použít:
a) jen náhrady za PHM - tedy bez připočtení 4,40 Kč za km (případně 4.20 Kč v roce 2020, 4,10 Kč v roce 2019 atp.)
b) nebo skutečně vynaložené výdajeza PHM dle účtenek.*
Proč dvojnásobek náhrady u zaměstnance a jeho nákladního vozidla, autobusu nebo traktoru:

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 157, odst. 4-5
v závislosti na právě platné Vyhlášce o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Pro každý rok vzniká vyhláška nová. Pod tímto odkazem jsou všechny vyhlášky o cenám PHM  »
Historicky šlo
o Vyhlášku č. 589/2020 Sb., pro rok 2021
o Vyhlášku č. 358/2019 Sb., pro rok 2020
o Vyhlášku č. 333/2018 Sb., pro rok 2019
o Vyhlášku č. 463/2017 Sb., pro rok 2018
o Vyhlášku č. 440/2016 Sb., pro rok 2017
o Vyhlášku č. 385/2015 Sb., pro rok 2016
o Vyhlášku č. 328/2014 Sb., pro rok 2015
atd.

Pozor - dvojnásobek náhrady neplatí pro podnikatele, ale jen pro zaměstnance.
A pouze pro vyjmenované typy vozidel, nikoliv pro vozidla osobní.

Jak se vypočte cena PHM za 1 km

Většina vozů již má v TP údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz (je to ten poslední údaj v řadě).
(Jen výjimečně by se u ostatních vozidel pro výpočet náhrady za PHM určila průměrná spotřeba podle TP, tj. aritmetický průměr spotřeb, které jsou v technickém průkazu uvedené.)

Potom se vypočítá cena phm za 1 km a připočte se základní náhrada.

vzorec:
((Spotřeba dle TP: 100) x cena PHM dle vyhlášky nebo účtenek) + základní náhrada dle vyhlášky

např.:
((6,5 : 100) x 32,00 Kč) + 4,20 Kč = (0,065 * 32,00 Kč) + 4,20 Kč = 2,08 Kč + 4,20 Kč = 6,28 Kč za 1 km

Další podmínky

- je třeba vést deník jízd

- za všechny používané vozy se platí silniční daň,
  a to pouze za takové měsíce, kdy se uskutečňují služební jízdy

- je možné použít i vyšší ceny za pohonné hmoty,
  a to při doložení účtenek o nákupu.


Další možnosti k výdajům za auta:

1. Skutečné výdaje na auto
   U vozů zařazených v majetku firmy,
   aut na leasing, pronajatých i bezplatně vypůjčených


2. Paušální výdaje na dopravu
   U vozidel zařazených i nezařazených do majetku firmy,
   vozů na op. leasing a pronajmutých, kromě bezplatně vypůjčených,
   aut na finanční leasing a aut na úvěr s věřitelským zajištěním
   (kde auto potom užíváme jen na základě smlouvy o bezúplatné vypůjčce),
Stravné při pracovních cestách:

Tuzemské stravné
Stravné je možné uplatnit při pracovních cestách OSVČ v tuzemsku,
které trvají více než 12 hod.


Zahraniční stravné
Při zahraničních cestách lze uplatnit stravné a navíc i kapesné,
a to i při cestách trvajích méně než 12 hodin.
   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2021 | Pomoc při založení s.r.o. | Plzeň a Praha | www.help1.cz |