menu:
Úvodní stránka webu » Zpět na obsah kapitoly » 1. Skutečné výdaje » 2. Paušál na auto » 3. Náhrady za km

Náhrady za použití soukromého auta
auto používané v podnikání v roce 2017, 2016, 2015, 2014 ...

poslední změna: 17.08.2017  |  autor: T. Hlavsa | téma: Auto - náhrady za 1 km u aut používaných v podnikání v roce 2017 a 2016

Náhrady se použijí pro vlastní (soukromá) auta podnikatelů,
tzn. pro auta nevypůjčená, nepronajmutá a nevložená do majetku firmy

Sazba základní náhrady za 1 km pro rok 2017:

- u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč
- u osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč
- u nákladních automobilů, autobusů a traktorů:
  a) podnikatel 3,90 Kč
  b) zaměstnanec (dvojnásobek) 7,80 Kč.*

Sazba základní náhrady za 1 km pro rok 2016:

- u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč
- u osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč
- u nákladních automobilů, autobusů a traktorů:
  a) podnikatel 3,80 Kč
  b) zaměstnanec (dvojnásobek) 7,60 Kč.Pro rok 2017 se zvyšuje základní náhrada za použití osobního vozidla z částky 3,80 Kč na částku 3,90 Kč za 1 km. (Pro rok 2016 se proti roku 2015 zvýšila základní náhrada za použití osobního auta z částky 3,70 Kč na částku 3,80 Kč za 1 km). K této částce se za každý km připočte navíc náhrada za spotřebované pohonné hmoty dle vyhlášených průměrných cen a spotřeby vozu, viz dále.Průměrné ceny PHM za rok 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011
období Speciál 91 Normal 91 Super 95
Natural 95
Super 98
99 a 100
Nafta Náhrada
za 1 km
od 1.1.2017 - - 29,50 Kč 32,50 Kč 28,60 Kč 3,90 Kč
od 1.1.2016 - - 29,70 Kč 33,00 Kč 29,50 Kč 3,80 Kč
od 1.1.2015 - - 35,90 Kč 38,30 Kč 36,10 Kč 3,70 Kč
od 1.1.2014 - - 35,70 Kč 37,90 Kč 36,00 Kč 3,70 Kč
od 1.1.2013 - - 36,10 Kč 38,60 Kč 36,50 Kč 3,60 Kč
od 1.1.2012 - - 34,90 Kč 36,80 Kč 34,70 Kč 3,70 Kč
od 1.1.2011 31,40 Kč 31,40 Kč 31,60 Kč 33,40 Kč 30,80 Kč 3,70 Kč

Tento způsob je použitelný pro auto nezařazené v obchodním majetku (- zároveň ani zařazené nebylo, nebylo na leasing, který byl daňově uplatněn a případně se nejedná také o auto bezplatně vypůjčené nebo pronajmuté).

Pro případy uvedené v předchozí závorce lze použít:
a) jen náhrady za PHM - tedy bez připočtení 3,90 Kč za km (příp. 3,80 Kč v roce 2016 a 3,70 Kč v letech 2014-2015, anebo 3,60 Kč v roce 2013 atp.)
b) nebo skutečně vynaložené výdajeza PHM dle účtenek.


* Proč dvojnásobek náhrady u zaměstnance a jeho nákladního vozidla, autobusu nebo traktoru:
Zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 157, odst. 4-5
v závislosti na vyhlášce 385/2016 Sb (v roce 2015) a změně pro rok 2017 danou Vyhláškou X/2016 Sb.
Pozor - dvojnásobek neplatí pro podnikatele, ale jen pro zaměstnance. A pouze pro vyjmenované typy vozidel, nikoliv pro vozidla osobní.

Jak se vypočte cena PHM za 1 km

Většina vozů již má v TP údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz (poslední údaj) U ostatních se pro výpočet náhrady za PHM určí průměrná spotřeba podle TP, tj. aritmetický průměr spotřeb, které jsou v technickém průkazu uvedené.

Vypočítá se potom cena phm za 1 km a připočte se základní náhrada.

vzorec:
((Spotřeba dle TP: 100) x cena PHM dle vyhlášky nebo účtenek) + základní náhrada dle vyhlášky

např.:
((7,3 : 100) x 29,50 Kč) + 3,90 Kč = (0,073 * 29,50 Kč) + 3,90 Kč = 2,1535 Kč + 3,90 Kč = 6,0535 Kč = 6,- Kč za 1 kmDalší podmínky

- je třeba vést deník jízd

- za všechny používané vozy se platí silniční daň,
  a to pouze za měsíce kdy se vykazují služební jízdy

- je možné použít i vyšší ceny za pohonné hmoty,
  a to při doložení účtenek o nákupu.


Další možnosti k výdajům za auta:

1. Skutečné výdaje na auto
   U vozů zařazených v majetku firmy,
   aut na leasing, pronajatých i bezplatně vypůjčených


2. Paušální výdaje na dopravu
   U vozidel zařazených i nezařazených do majetku firmy,
   vozů na op. leasing a pronajmutých, kromě bezplatně vypůjčených,
   aut na finanční leasing a aut na úvěr s věřitelským zajištěním
   (kde auto potom užíváme jen na základě smlouvy o bezúplatné vypůjčce),
Stravné při pracovních cestách:

Tuzemské stravné
Stravné je možné uplatnit při pracovních cestách OSVČ v tuzemsku,
které trvají více než 12 hod.


Zahraniční stravné
Při zahraničních cestách lze uplatnit stravné a navíc i kapesné,
a to i při cestách trvajích méně než 12 hodin.
   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2017 | Založení s.r.o. na klíč | Plzeň a Praha | www.help1.cz |