menu:
Rozcestník - vše ke stažení »
Dohoda o provedení práce a o pracovní činnosti » prohlášení poplatníka k dani

Prohlášení poplatníka k dani 2017 (pro Excel)

poslední aktualizace: 03.01.2017  |  T. Hlavsa, www.help1.cz  |  Prohlášení poplatníka daně na rok 2017 (a také 2015-2016) v xls, za SMS 50,- Kč

Na této stránce je ke stažení za SMS 50,- Kč, "prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" pro rok 2015-2016 a pro rok 2017 (vzor 25), a to ve formátu pro Excel (xls).

Níže naleznete i odkaz na klasické formuláře v pdf. Ty jsou k dispozici zdarma.

prohlášení poplatníka 2016 - vzor 24 prohlášení poplatníka 2017 - vzor 25

Formulář nemá žádná omezení, můžete ho použít pro libovolný počet osob


Pokud budou schváleny změny zákona, slibuje státní správa, že pro rok 2017
ještě v průběhu roku vytvoří nový formulář, a to vzor 26. Podrobně na stránce FS


Dle informace finanční správy (komplet zde) se pro zdaňovací období 2016 se použije stávající vzor tiskopisu č. 24, který je zejména určen pro poplatníky, kteří budou v roce 2016 uplatňovat daňové zvýhodnění u zaměstnavatele a slevu za umístění dítěte. Pro zdaňovací období 2016 lze však u ostatních poplatníků použít i předcházející vzory č. 23 – 21, za předpokladu, že budou splňovat náležitosti dané § 38k zákona o daních z příjmů. • V souvislosti s prokazováním nároku na daňové zvýhodnění pro zdaňovací období 2015 a 2016 se použije tiskopis MFin 5556 – vzor č. 1 s názvem „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“.

Pozor na novou slevu na dani - "sleva za umístění dítěte"
(myšleno ve školce nebo jiném předškolním zařízení)

Od roku 2014 (včetně) je možné uplatnit slevu související s vynaloženými finančními prostředky za umístění dítěte v předškolním zařízení včetně školky (za umístění, nikoliv tedy např. za hrazenou stravu).

Slevu definuje § 35ba, odst. 1, písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Podrobnosti a podmínky pro její uplatnění naleznete v § 35bb ZDP, kde je stanovena i její maximální výše (tj. maximálně do výše minimální mzdy k 1.1. daného roku. Pro rok 2014 je to tedy 8.500 Kč. Pro rok 2015 9.200 Kč, pro rok 2016 částka 9.900 Kč a pro rok 2017 to bude částka až 11.000 Kč). Mj. platí to, že se tato sleva odečítá maximálně do nuly, nepřeklápí se tedy do daňového bonusu.

Pro poplatníky s podepsaným prohlášením na rok 2014 (vzor 23 nebo starší verzí), je k dispozici dodatek k prohlášení (příloha) na jehož základě (a na základě potvrzení školky o celkové zaplacené částce za umístění dítěte) se tato sleva (jednou ročně) uplatní.
Na webu finanční správy jsou všechny související tiskopisy v pdf a další informaceFormuláře ke stažení za smsDodatek (přílohu) k uplatnění nákladů na školku za rok 2014 je možné stáhnout samostatně
- zdarma v pdf
- nebo za sms v hodnotě 20,- Kč ve formátu xls pro excel.

Od 28.11.2014 je tato dodatečná příloha součástí prohlášení xls pro rok 2014 (vzor 23).dodatek k prohlášení poplatníka 2014 prohlášení poplatníkaFormuláře v pdf zdarma

Prohlášení k dani 2012 - vzor 21.pdf »
Prohlášení k dani 2013 - vzor 22.pdf »
Prohlášení k dani 2014 - vzor 23.pdf »
Prohlášení k dani 2015-2016 - vzor 24.pdf »
Prohlášení k dani 2017 - vzor 25.pdf »
   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2017 | Zakládání s.r.o., účetnictví, daně | Plzeň a Praha | www.help1.cz |