menu:
úvodní stránka » rozcestník všech informací k zakládání s.r.o. » Kdy a pro koho je výhodné založit s.r.o.

Kdy a pro koho je výhodné založit s.r.o.

poslední aktualizace: 28.04.2018  |  T. Hlavsa - účetní poradce Plzeň a Praha |  www.help1.cz| Kdy a pro koho je dobré podnikat formou s.r.o.Je lepší podnikat jako s.r.o. než jako OSVČ?

Na této stránce naleznete obecné odpovědi na nejčastější dotazy ohledně založení s.r.o. nebo přechodu z fyzické osoby na s.r.o. a také jak je to s ručením a s odpovědností.

V následujícím rámečku jsou pod odkazy nejdříve informace podle nadepsaných témat.

Kdy je výhodné podnikat formou společnosti s r.o. a jaké jsou základní rozdíly mezi podnikáním OSVČ a s.r.o. řeší článek pod rámečkem.


Obecné informace o s.r.o.:

Proč ode mě a proč na klíč:

Založení s.r.o. - jak na to:

Kdy a pro koho je výhodné založit s.r.o. Založení s.r.o. na klíč proti ready-made Postup - jak založit s.r.o. v 5 krocích
5 podmínek pro založení společnosti s r.o. 5 důvodů proč chtít založit s.r.o. ode mě Když chcete jen zapsat změny v s.r.o.
Vše o založení společnosti s.r.o.
pro lékaře a stomatology s vlastní praxí


Proč patří cena 14.900 Kč za založení
s.r.o. mezi nejlepší konečné ceny na trhuJak je to s odpovědností s.r.o. a ručením společníků a jednatelů s.r.o. po 1.1.2014Kdy je založení s.r.o. výhodné - kdy a komu se vyplatí

Založení s.r.o. je výhodné zpravidla tam, kde očekáváme vyšší obraty a určitá rizika a také tehdy, kdy Vám jde o růst a vybudování firmy, která má na trhu jméno a hodnotu. Nebo tehdy, když už předem plánujete její budoucí prodej (např. pokud jste stomatolog, praktický lékař či odborný lékař s vlastní ordinací).

Vyplatí se založit s.r.o.? Kdy má význam založit nebo přejít na s.r.o.? Je lepší mít s.r.o. kvůli daním? Takové a další otázky patří k velmi častým. Na obecnou otázku může přicházet ale jen obecná odpověď. Avšak založení s.r.o. je určitě individuální věc a nejlepší volbou je tedy s.r.o. asi tehdy, když to odpovídá Vaší situaci, současným i budoucím možnostem, cílům a potřebám.

Ale alespoň obecně ... nejčastěji se pro založení s.r.o. uvádějí zhruba tyto argumenty:

Image firmy, vstup do výběrových řízení, možnost mít více s.r.o. pro různé činnosti

Snadněji se buduje image firmy a mít s.r.o. také usnadňuje vstup do některých tendrů. Velmi častým důvodem pro zakládání s.r.o. je také přiřazení různých druhů Vašeho podnikání k jednotlivým firmám, které vlastníte. Nezanedbatelným důvodem je i možnost Vašeho zaměstnání ve vlastní s.r.o. a s tím související nárok na nemocenskou a důchod, a to za výrazně spravedlivějších podmínek, než při podnikání jako OSVČ.

Společnost s r.o. má historii, podíl lze výhodně prodat s nulovou nebo nízkou daní

S.r.o. je pro Vás vhodné pokud Vás zajímá, že máte druh firmy, která buduje historii, dá se převádět, podíly prodávat. Po pěti letech od pořízení je navíc prodej podílu osvobozený od daně z příjmů. Avšak i v případě, že podíl v s.r.o. prodáváte dříve, je takový prodej daňově výhodnější. Platíte jen daň 15% (prodej majetku), ne však již zdravotní a sociální pojištění jako fyzická osoba (OSVČ).

Společnost s r.o. se díky názvu lépe propaguje

Díky názvu, který můžete sami vhodně zvolit, se efektivněji propaguje. Sídlo je tam, kde jsou prostory společnosti, byť třeba pronajmuté (a nikoliv primárně u Vás doma, jako je tomu u fyzické osoby).

Nižší daňová zátěž z dosahovaných příjmů

U společnosti s r.o. je většinou nižší daňová zátěž, než u fyzických osob. Příjmy fyzické osoby (OSVČ) podléhají kromě daně z příjmů navíc ještě zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

Samostatnou kapitolou je založení s.r.o. pro lékaře s vlastní praxí

Zde jen velmi stručně:
důvody založení s.r.o. pro lékaře jsou mj. na straně snadnější převoditelnosti praxe na jiného lékaře a také na straně daňově výhodnosti. V současnou dobu už nejde o jediný způsob převodu praxe, a za určitých podmínek je možné převést lékařskou praxi i bez s.r.o. tak, že zároveň nebude nutné absolvovat výběrové řízení se zdravotními pojišťovnami. Není to, ale snadný postup a je plný daňových rizik. Pokud to zvažujete, napiště. Pomohu Vám.

S.r.o. také lékařům přináší možnost pracovat více jmény pod jednou hlavičkou, tzn. pod jediným rozhodnutím (povolením) k poskytování zdravotních služeb. Další lékaři tedy mohou pracovat jako Vaši zaměstnanci či vykonávat činnosti na dohody mimo pracovní poměr.

Pokud jste lékař a zvažujete založení s.r.o., přečtěte si podrobnější
informace k založení s.r.o.
pro lékaře a stomatology »Srovnání některých oblastí mezi podnikáním OSVČ a s.r.o.

Oblast
Fyzická osoba - OSVČ
Právnická osoba - společnost s r.o.
Ručení a odpovědnost za závazky OSVČ ručí a odpovídá za své závazky svým veškerým majetkem - společníci s.r.o. ručí jen do výše nesplaceného vkladu
- jednatel s.r.o. ručí při porušení svých zákonných povinností
- s.r.o. odpovídá za své závazky veškerým svým majetkem
Vnější hodnota firmy Reference fyzické osoby jsou vázány jen na dobu jejího života. Společnost s r.o. buduje obchodní jméno
Historie firmy tak dává základ budoucí ceně firmy.
Účetnictví, daně Činnost OSVČ podléhá dani z příjmů a soc. a zdrav. pojištění.
Může, však vést pouze daňovou evidenci, nebo uplatňovat výdaje paušálem.
Právnická osoba vede účetnictví (podvojné). Ze zisku se neplatí soc. ani zdr. pojištění. Odvádí pouze daň z příjmů (19 %). Pokud si společníci rozdělí a vyplatí zisk, opět neplatí soc. ani zdr. pojištění a odvádějí pouze srážkovou daň (15 %). Pokud se společníci ve vlastní s.r.o. i zaměstnají, lze změnami v poměru mezi výší mzdy a konečným ziskem, který pak zbyde s.r.o., optimalizovat celkové daňové zatížení.
Zaměstnání, nemoc, důchod Pro výpočet důchodu se u fyzických osob - OSVČ, vychází jen z poloviny příjmů dosahovaných v předchozích letech. V případě použití paušálních výdajů se dokonce dostáváme k naprosto nesmyslným částkám vyměřovacích základů. Např. řemeslník s příjmem 800.000 Kč za rok má v takovém případě vyměřovací základ 80.000 Kč. Nutno říci, ale i to, že také z takového základu hradil pojištění (tzn. minimální). Společník s.r.o. může být zaměstnancem vlastní firmy. Optimalizuje tak konečné daně s.r.o., platí soc. a zdr. pojištění jen z příjmu, který si jako mzdu vyplácí (nikoliv z celého zisku firmy) a dosáhne za své odvody spravedlivějšího důchodu i případných nemocenských dávek. Výši mzdy si může také poměrně flexibilně měnit podle momentální situace firmy a tím ovlivnit i výši odvodů pojistného za konkrétní měsíc.
Prodej firmy Fyzická osoba může svou firmu prodat obdobně jako osoba právnická. Může to udělat různými cestami. Takový příjem však bude u plátce podléhat DPH, a u všech OSVČ pak dani z příjmu FO + zdr. + soc. pojištění. Tzn. odvést zhruba 36,5 %, a případně i DPH 21% Společnost s r.o. se prádává tak, že společník prodá svůj podíl v ní. Z hlediska daní jde o prodej majetku. Daň je 15%. (U vyšších příjmů pozor - plus 7% solidární daň). Pokud společník vlastnil podíl ve společnosti více než 5 let, je takový prodej od daně z příjmu osvobozený.

Vše ve firmě přitom zůstává tak jak je, dál běží zaměstnanecké poměry, úvěry, leasing, nájemní vztahy atp. atd.

Pokud jde třeba o výkon povolání lékařů pod hlavičkou s.r.o. a prodej lékařské praxe, pak zůstávají v platnosti také nejen povolení k poskytování zdravotních služeb (kde se jen změní odborní zástupci), ale také smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
Hlavička společnosti, adresa OSVČ podniká pod svým jménem a příjmením, maximálně může použít dodatek odlišující činnost (Pavel Novák, instalatérství). Sídlem je trvalé bydliště. Provozovna je jen provozovna. Společnost s.r.o. podniká pod svým obchodním názvem. To je významné při marketingu a propagaci. Sídlo je tam, kde si firma zvolí.
Řízení firmy, delegování pravomocí Fyzická osoba - OSVČ, nemůže účinně přenášet řízení podnikání na jinou osobu. Může tak činit pouze omezeně na základě plným mocí a z titulu pracovních poměrů svých zaměstnanců či např. smluvních externích partnerů Řízení společnosti s r.o. je možné účinně přenášet na další osoby a funguje zde tedy vzájemná zastupitelnost. Jednatel, prokurista, ...   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2018 | Pomoc při založení s.r.o., účetnictví, daně, poradenství | Plzeň a Praha | www.help1.cz |