menu:
Úvodní stránka webu » Zpět na obsah kapitoly » 1. Skutečné výdaje » 3. Náhrady za km » 2. Paušální výdaje

Paušální výdaje na dopravu
auto v podnikání v roce 2023

poslední kontrola stránky: 24.12.2023  |  autor: T. Hlavsa | téma: Auto - paušální výdaje na dopravu za auto používané v podnikání

Základní výše paušálu na dopravu je 5.000 Kč za měsíc a jedno auto.
Lze použít max. pro 3 vozy, a to na auta zařazená i nezařazená do majetku firmy,
auta na operativní leasing a jinak pronajmutá, kromě vozů bezplatně vypůjčených, aut na finanční leasing a vozů na úvěr se zajišťovacím právem prodejce, kdy je auto rovněž používáno jako bezplatně vypůjčené.- maximálně lze použít pro 3 auta

- při použití auta i pro soukromé účely krátit o 20 %
  tzn. na 4.000,- Kč měsíčně


- krátí se jen u jednoho vozu, ostatní auta s paušálem 100 %

- krátit na 80% je možné i jen v nekterých měsících, kdy došlo k soukromým jízdám

- v měsíci pořízení a vyřazení vozu se uplatní poměrná část paušálu podle dnů užívání

- přenechat auto k užívání lze jen zaměstnancům
   (a jen ke služebním jízdám) nebo
  spolupracující osobě (nikoliv např. členům sdružení
  fyzických osob, rodinným příslušníkům, atd.)

- během roku nelze u jednoho vozu kombinovat
  různé způsoby výdajů

- za všechny používané vozy kromě kategorie M1 a N1 se platí silniční daň,
  (ale u příjmů z pronájmu dle §9 se silniční daň neplatí.
   Nejde o podnikání, a to ani podle jiných předpisů,
   jinou samostatnou výdělečnou činnost, apod.)

- použít lze pro příjmy z podnikání §7 a pronájmu §9 (ZDP)


Paušální výdaje se uvádí až v daňovém přiznání. (Pro časté dotazy doplňuji, že o výdajovém paušálu na dopravu se neúčtuje, nevzniká nárok na výběr peněz s pokladny či účtu k rukám majitele firmy, na proplacení zaměstnancům apod. Jde jen o položku snižující základ daně.)
Paušální výdaje na auto nemůže použít ten, kdo už využívá celkové paušální výdaje procentem z příjmů

Pro auto zařazené v obchodním majetku:

- lze navíc použít i prokázané výdaje (opravy a údržba, pojistka, odpisy)

- v případě, že se paušál krátí na 4.000 Kč, krátí se na 80 % i prokázané výdaje - viz předchozí bod
  Pokud se krátí paušál, krátí se i tedy další náklady (dělá se to vždy jen u jednoho vozu).
  Výdajový paušál se může krátit jen v měsíci, kdy je k tomu důvod, ostatní výdaje včetně odpisů se,
  ale pak musí krátit po celý rok.

- nelze uplatnit výdaje za pohonné hmoty
  (DPH související s nakoupenými PHM nárokovat lze. Pak je, ale nutno doložit daňovými doklady a vést deník jízd)

- nelze uplatnit krátkodobé parkovné

- deník jízd není potřeba vést z hlediska daně z příjmu ani kvůli dokazování,
  že je auto používáno výhradě k podnikání, apod.


proč není třeba vést deník jízd - více informací » Smysl výdajového paušálu na auto „je právě a zejména“ ve zjednodušení a ulehčení
administrativy podnikatelům, kdy platí, že deník jízd je po dlouhé roky považován
za jednu z nejvíce obtěžujících povinností podnikatele. Viz například anketa absurdita roku.

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů řeší Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v §24.

Konkrétně je pak v §24, odst.2, písm. zt) mimo jiné obsaženo toto:
Pro účely tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo,
u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo
udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak.
Pokud si uplatníte DPH z nákupu (PHM, auta či souvisejících výdajů)
bude deník jízd správcem daně vyžadován.

Pozor také na nutnost vedení deníku jízd např. v souvislosti s předpisy BOZP u zaměstnanců apod.Další možnosti k výdajům za auta:

1. Skutečné výdaje na auto
   U vozů zařazených v majetku firmy,
   aut na leasing, pronajatých i bezplatně vypůjčených


3. Náhrady za 1km
   U soukromých aut podnikatelů - tedy vozidel nezařazených do majetkuStravné při pracovních cestách:

Tuzemské stravné
Stravné je možné uplatnit při pracovních cestách OSVČ v tuzemsku,
které trvají více než 12 hod.


Zahraniční stravné
Při zahraničních cestách lze uplatnit stravné a navíc i kapesné,
a to i při cestách trvajích méně než 12 hodin.
   Tomáš Hlavsa - účetní poradce © 2012 - 2023 | Plzeň a Praha | www.help1.cz |